Łužica je za swojich wobydlerjow žiwjenjahódny region. Zo by tomu tak wostało měli dźensa młodych ludźi za přichod dobyć, měli najlěpše wuměnjenja za rjane a zmysłapołne žiwjenje wobchować a tež w přichodźe zmóžnić. Tež po wotnowa intensiwnej změnje w přichodnymaj lětdźesatkomaj dyrbi Łužica powabne a žiwjenjahódne městno być: z čłowjekami, kiž so gratu přimaja, wulkotnymi krajinami a rjanymi sydlišćemi, kiž přeprošuja k wuwiwanju a sonjenju. Dajće nas wšěch zhromadnje tutu wolu k stworjenju formulować, z konkretnymi idejemi přinošować, je zwoprawdźeć a sej tak narok sobučinjenja tež za přichod zawěsćić.

Byrgarjo za „myto Rewir“

Waša projektowa ideja spěchuje zhromadnosć wobydlerjow Łužicy? Mysl zhromadnosće je waš prěni zaměr? Perfektnje – tutón angažement ma so sylnić.

Dźěći su naš přichod – „myto mint“

Waša ideja spěchuje zajim dorosta na technice a přirodnych wědomosćow abo kmanosće w muziskim a socialnym wobłuku so spěchuja? Potom tule dale!

Łužica so hiba – „myto mobility“

Waša ideja přinošuje k tomu, zo so Łužica k atraktiwnemu regionej za žiwjenje a dźěło přez polěpšenje mobility a dócpejomnosće dale wuwije? Potom płaći, zhromadnje tutu ideju za mobilitu zwoprawdźeć.

Łužica/Lausitz – žiwa dwurěčnosć/lebendige Zweisprachigkeit

Waša ideja měri so wosebje na serbski kulturny rum? Wona spěchuje wužiwanje serbšćiny abo sylni serbsku identitu abo wuměnu mjez kulturami? Wobdźělće so!

wuměnjenja za wobdźělenje

Kóžde wubědźowanje trjeba prawidła. Kóždy smě so wobdźělić – ale něštožkuli ma so wobkedźbować. Tu zhoniće, kak móžěće so požadać, kak so wuběra a kotre wěcy maće při zapodaću wašeje projektoweje ideje wobkedźbować.

kontakt

Christoph Biele (ab 01.04.2019)
Projektleiter Sächsische Mitmach-Fonds

Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
Liselotte-Herrmann-Straße 92
02977 Hoyerswerda

Telefon: 03571 457 777
E-Mail: lausitz@mitmachfonds-sachsen.de
Web: www.wirtschaftsregion-lausitz.de