Ludźo, kotřiž we Łužicy bydla, tule rady bydla. Zo by to tak wostało, maja so aktiwni ludźo podpěrować kaž tež najlěpše wuměnjenja za rjane a wupjelnjace žiwjenje w městach a wsach Łužicy zachować a tež w přichodźe zmóžnjeć. Přetož Łužicu wočakuja w přichodnych lětdźesatkach zaso intensiwne přeměny, ale wona ma lubozne a přijomne městno za žiwjenje wostać. Stańće so tuž dźěl tutoho procesa přeměnow a twarće z našim wubědźowanjom wo ideje na změnje strukturow we Łužicy aktiwnje sobu!

 „ReWIR” Łužica – wobydlerki a wobydlerjo

Waša projektna ideja spěchuje mjezsobnosć a zhromadne žiwjenje ludźi w regionje Łužicy? A we Wašej ideji steji mysl zhromadnosće na prěnim městnje? Kategorija ReWIR tónle angažement sylni.

Naše dźěći a młodostni – kategorija “Přichod MINT”

Waša projektna ideja spěchuje zajim młodych dorostowacych za matematiku, informatiku, přirodowědomosće a techniku abo spěchuje kmanosće w kulturnym a socialnym wobłuku? Potom dźiće tule dale.  

Partnerojo w změnje strukturow – kategorija „Komuny“

Waša projektna ideja ma syće z wobydlerjemi a z tym žiwjensku kwalitu a mobilitu we Łužicy polěpšić? A tutu ideju chceće nětko zhromadnje zwoprawdźić …

Naše kreatiwne hłójčki – kategorija „Załožićeljo eksistency“

Waša wobchodniska ideja je inowatiwna, w regionje zakótwjena a so nimo toho na změnu strukturow pozitiwnje wuskutkuje? Tule skići so Wam podpěra za předfazu załoženja swojeho předewzaća.

Łužica – žiwa dwurěčnosć

Waša projektna ideja měri so specielnje na serbski kulturny rum? Spěchuje nałožowanje serbšćiny, sylni serbsku identitu abo wuměnu mjez kulturami? Čińće sobu!

wuměnjenja za wobdźělenje

Kóžde wubědźowanje trjeba prawidła. Kóždy smě so wobdźělić – ale něštožkuli ma so wobkedźbować. Tu zhoniće, kak móžeće so požadać, kak so wuběra a kotre wěcy maće při zapodaću Wašeje projektneje ideje wobkedźbować.

kontakt

Christoph Biele
Projektleiter Sächsische Mitmach-Fonds

Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
Liselotte-Herrmann-Straße 92
02977 Hoyerswerda


Telefon: 03571 6087000 oder 03571 6087001
E-Mail: lausitz@mitmachfonds-sachsen.de
Web: www.wirtschaftsregion-lausitz.de